POLITIKA KSČM

03.07.2020 10:35
Česká republika se ocitla v důsledku světové pandemie stejně jako ostatní státy v hluboké ekonomické krizi, která je součástí cyklických krizí kapitalistického systému. KSČM se v roce 2018 rozhodla převzít část odpovědnosti za vývoj v naší zemi, aby nepřipustila vládu...
03.07.2020 10:35
KSČM opakovaně prosazuje podporu zvýšení soběstačnosti v různých segmentech (např. energetika, léková politika, nerostné bohatství). Velmi důležitá je potravinová soběstačnost. Potravinová soběstačnost je prioritní, v současné době je potřeba její maximální navýšení. Bezhlavá...
31.05.2020 12:20
Komunistická strana Čech a Moravy si dne 19. května připomněla s hlubokou úctou významné 130. výročí od narození přední osobnosti levicového národně osvobozeneckého boje proti francouzskému imperialismu, americké proradnosti soudruha Ho Či Mina....
31.05.2020 12:16
ČR má za sebou nejsušší období v novodobé historii Československa. Zavedení ústavní ochrany vody byla jedna z podmínek KSČM pro toleranci vlády.  Ministerstva zemědělství a životního prostředí již zahájila debatu o možnostech ústavní ochrany vody jako přírodního zdroje. Zástupci...
31.05.2020 12:15
V předvečer 75. výročí konce druhé světové války vydali ministři zahraničních věcí Bulharska, České republiky, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Polska, Rumunska, Slovenska a Spojených států společné prohlášení. Jednalo se o prohlášení zemí, které ještě před třiceti lety po hrůzných...
31.10.2019 12:43
KSČM zcela zásadně odsuzuje vojenskou agresi Turecka na území severní Sýrie pod názvem Pramen míru proti Kurdům. Jde o bezprecedentní akt použití vojenské síly proti suverénnímu státu a kurdskému národu. Jedná se o porušení všech principů mezinárodního práva a zvyklostí mezinárodního společenství....
01.05.2019 12:51
12. zasedání MěV KSČM Ostrava projednalo a schválilo postup projednání podkladů k programové konferenci v rámci městské stranické organizace a principy společného zasedání MěV KSČM a předsedů ZO KSČM. MěV zřídil dočasnou pracovní komisi pro posouzení návrhů na programovou konferenci ve složení:...
03.04.2019 08:41
11. zasedání MěV projednalo a schválilo organizační zabezpečení 1. máje. Pozvánka k prvomájovému posezení bude zveřejněna na Facebooku KSČM – Ostrava, a také ve Zpravodaji MěV. V rámci přípravy kampaně pro volby do Evropského byl materiál k jednání oproti minulému zasedání doplněn o seznam...
30.01.2019 10:22
Nejen práci jest člověk živ…“ si třetí sobotu v lednu řekli havířovští komunisté a jejich přátelé. Ve večerních hodinách se sešli na svém společenském plese, kde při družné zábavě neopomněli u svých stolů či baru probrat záležitosti, ke kterým se z různých důvodů doposud nedostali. Nutno...
30.01.2019 10:21
Zamyšlení:   Ve dnech 18. až 23. února 2019 si připomínáme 90. výročí V. sjezdu KSČ. Bylo by chybou na toto významné výročí neupozornit a nepřipomenou si jej, zvláště pak v souvislosti s dnešním směřováním KSČM.            ...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

NOVINKY

03.07.2020 10:30
Odkaz na Facebukové stránky...
03.07.2020 10:29
A) Volby do zastupitelstva...
03.07.2020 10:27
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Hlavní...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

POZVÁNKA NA AKCE

31.07.2020 15:00
Levicový klub žen Jožky...
07.07.2020 16:00
Čest práci,   z...
1 | 2 >>

Kontakt

ObKR KSČM Ostrava-Poruba Hlavní třída 557/89
Ostrava - Poruba
708 00
731 127 485 okvostrava4@seznam.cz