POLITIKA KSČM

02.10.2020 09:27
V měsíci květnu 1996 se v Praze uskutečnilo mezinárodní teoreticko-politické setkání představitelů světové levice a na něm vystoupil tehdejší místopředseda ÚV KSČM s. Miloslav Ransdorf. V závěru svého vystoupení formuloval představu fungování a místa levicové strany v současných novodobých...
31.08.2020 12:42
Zatímco v našich podmínkách tématika krajských voleb dává do pozadí nastávající XI. sjezd KSČM, pokusíme se alespoň krátkými úvahami připomenout, nad čím bychom se měli zamýšlet. V deníku Právo 10. 12. 2019 zveřejnil prof. Keller článek „Trápení levice“. V něm mimo jiné uvádí: „Není to tak dávno,...
03.07.2020 10:35
Česká republika se ocitla v důsledku světové pandemie stejně jako ostatní státy v hluboké ekonomické krizi, která je součástí cyklických krizí kapitalistického systému. KSČM se v roce 2018 rozhodla převzít část odpovědnosti za vývoj v naší zemi, aby nepřipustila vládu...
03.07.2020 10:35
KSČM opakovaně prosazuje podporu zvýšení soběstačnosti v různých segmentech (např. energetika, léková politika, nerostné bohatství). Velmi důležitá je potravinová soběstačnost. Potravinová soběstačnost je prioritní, v současné době je potřeba její maximální navýšení. Bezhlavá...
31.05.2020 12:20
Komunistická strana Čech a Moravy si dne 19. května připomněla s hlubokou úctou významné 130. výročí od narození přední osobnosti levicového národně osvobozeneckého boje proti francouzskému imperialismu, americké proradnosti soudruha Ho Či Mina....
31.05.2020 12:16
ČR má za sebou nejsušší období v novodobé historii Československa. Zavedení ústavní ochrany vody byla jedna z podmínek KSČM pro toleranci vlády.  Ministerstva zemědělství a životního prostředí již zahájila debatu o možnostech ústavní ochrany vody jako přírodního zdroje. Zástupci...
31.05.2020 12:15
V předvečer 75. výročí konce druhé světové války vydali ministři zahraničních věcí Bulharska, České republiky, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Polska, Rumunska, Slovenska a Spojených států společné prohlášení. Jednalo se o prohlášení zemí, které ještě před třiceti lety po hrůzných...
31.10.2019 12:43
KSČM zcela zásadně odsuzuje vojenskou agresi Turecka na území severní Sýrie pod názvem Pramen míru proti Kurdům. Jde o bezprecedentní akt použití vojenské síly proti suverénnímu státu a kurdskému národu. Jedná se o porušení všech principů mezinárodního práva a zvyklostí mezinárodního společenství....
01.05.2019 12:51
12. zasedání MěV KSČM Ostrava projednalo a schválilo postup projednání podkladů k programové konferenci v rámci městské stranické organizace a principy společného zasedání MěV KSČM a předsedů ZO KSČM. MěV zřídil dočasnou pracovní komisi pro posouzení návrhů na programovou konferenci ve složení:...
03.04.2019 08:41
11. zasedání MěV projednalo a schválilo organizační zabezpečení 1. máje. Pozvánka k prvomájovému posezení bude zveřejněna na Facebooku KSČM – Ostrava, a také ve Zpravodaji MěV. V rámci přípravy kampaně pro volby do Evropského byl materiál k jednání oproti minulému zasedání doplněn o seznam...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

NOVINKY

02.10.2020 09:18
Pozvání k setkání s...
23.09.2020 23:09
Můj názor na Senát a jeho...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

POZVÁNKA NA AKCE

02.10.2020 09:34
Facebooková volební stránka:...

Kontakt

ObKR KSČM Ostrava-Poruba Hlavní třída 557/89
Ostrava - Poruba
708 00
731 127 485 okvostrava4@seznam.cz