ZE ZASTUPITELSTEV

23.10.2021 23:15
Informace z průběhu 5. zastupitelstva MSK   V úvodu hejtman kraje zmínil skutečnost, že se genmjr. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA, dosavadní krajský ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje stal v červenci generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru České...
04.10.2021 20:53
Nad jedním dopisem    Není nic neobvyklého, když je zastupitel osloven dopisem (dnes ve větší míře e­-mailem), ve kterém mu pisatel položí otázky, případně mu poděkuje či vynadá. Se všemi typy těchto písemností jsem se v politickém životě setkal. Samozřejmě mám nejraději, když se pisatel...
02.07.2021 22:25
Bytová (ne)politika města Před řadou měsíců rada města signalizovala, že zahájila práci na koncepci bytové politiky města Ostravy. Jako pamětník vím, že to nebylo poprvé a rovněž vím, že dosud žádná tato snaha nebyla korunována úspěchem, který by vyústil v projednání a schválení na úrovni...
02.07.2021 22:18
Informace z průběhu 4. zastupitelstva MSK Červnové, již 4. Zastupitelstvo MSK mohlo díky zlepšené situaci s Covid-19 proběhnout jako první v tomto období na půdě Krajského úřadu. K zásadním projednávaným bodům patřila Zpráva o stavu požární ochrany v kraji za rok 2020. Ta...
02.07.2021 22:13
24. zasedání zastupitelstva města, které proběhlo 23. 6. 2021, mělo v programu k projednání 92 bodů, jeden bod byl stažen. Byl projednán Závěrečný účet za rok 2020, v tomto bodě informoval primátor, že hospodaření města skončilo přebytkem ve výši 118 mil. Kč. Podařil se zvládnout...
02.06.2021 16:45
23. zasedání zastupitelstva města Ostravy (ZMO) se uskutečnilo dne 19. 5. 2021. Zastupitelstvo se opět konalo v kombinované formě, což znamená, že zastupitele se nemuseli zúčastnit fyzicky, ale mohli být připojeni online ze svých domovů, či kanceláří. Této možnosti využil jeden zastupitel...
03.05.2021 17:03
Dubnové zasedání zastupitelstva města se obešlo bez výraznějších názorových a programových střetů mezi koalicí a komunistickými zastupiteli. Část komunistických zastupitelů vyjádřila hlasováním nesouhlas s prodejem pozemků v průmyslové zóně v Mošnově a s úpravou podmínek prodeje pozemků v...
16.04.2021 10:33
Při schvalování programu zasedání zastupitelstva navrhla Pirátská strana zařadit jako jeden z bodů návrh na odvolání náměstka pro zdravotnictví MUDr. Gebauera (ANO 2011). Návrh na odvolání náměstka hejtmana jsme podpořili z důvodu  naší dlouhodobé nespokojenosti s jeho prací již od doby...
16.04.2021 10:32
Zastupitelstvo se poprvé konalo kombinovanou formou – 17 zastupitelů online ze svých domovů, ostatní byli přítomni na jednání. Zastupitelé našeho klubu se hlasováním vymezili proti konání dnů NATO a nebyli jsme jediní, kterým se nelíbí, že město každoročně podporuje akci na prokazování vojenských...
02.03.2021 10:38
V úvodu se projednávala zpráva o činnosti Rady města Ostravy. Zastupitelé upozornili, že už podruhé rada města využila své kompetence a rozhodla připojit se k projektu vlajka pro Tibet, bez projednání v zastupitelstvu města. Zajímavá byla glosa paní náměstkyně Hoffmannové, že všechna rozhodnutí...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

NOVINKY

24.10.2021 00:03
Novou předsedkyní...
23.10.2021 22:45
Svět má před sebou...
23.10.2021 22:40
Už nejsme ani...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

POZVÁNKA NA AKCE

08.10.2021 14:00
Web: www.kscm.cz/cs/volby

Kontakt

ObKR KSČM Ostrava-Poruba Hlavní třída 557/89
Ostrava - Poruba
708 00
731 127 485 okvostrava4@seznam.cz